Projektēšana

Pārdomāti projektēšanas risinājumi ir katra objekta kodols, tā funkcionalitātes, ērtuma, ilglaicības un estētiskās pievilcības garantija. Pieredzējušie Enfort projektētāji, izmantojot visus uz doto brīdi pieejamo tehniskos un datorprogrammu līdzekļus, sadarbojoties ar vislabākajiem Latvijas arhitektiem, spēj sniegt klientiem pilnu pakalpojumu kompleksu.

Jums ir ideja? Mēs palīdzēsim to noformēt skicēs, precizēt detaļas, novest līdz saskaņotam vizuālajam noformējumam un nobeigt līdz dokumentālam projekta komplektam. Pie tam kompānija Enfort spēj projektēt ne tikai ēkas un būves, bet arī to iekšējo un ārējo ražošanas „pildījumu”, kas ir sevišķi izdevīgi industriālajos un ostu objektos.

Savs inženieru un konstruktoru potenciāls un projektu autoruzraudzība nodrošina Enfort pasūtītājiem iespēju ātri koriģēt un papildināt projektu risinājumus arī celtniecības un ražošanas stadijā. Projektējot aprīkojumu mēs piedāvājam maksimāli efektīvi un ergonomiski izmantot ražošanas laukumu, kā arī pārdomāt piegādi , montāžu, apkopi ņemot vērā pasūtītāja biznesa procesus.

Strādājot inženieriski grūtās nozarēs, Enfort izplata savu inovatīvo pieredzi arī civilajā, dzīvojamā celtniecībā, projektējot „nākotnes ēkas” no energoefektivitātes, komforta un tai pat laikā kompaktuma skatu punkta. Mūsu darba neatņemams komponents ir visu nepieciešamo konstruēšanas un izturības aprēķinu izpilde. Celtniecības procesā tas izslēdz nevajadzīgus izdevumus, pārtaisīšanu un brāķus.

Realizējot projektus, kurus izstrādājis pats celtniecības pasūtītājs, Enfort piedāvā sākotnējo auditu un darba grafika sagatavošanu, lai optimizētu darba procesus, jo īpaši samazinātu objekta celtniecības laiku un izdevumus. Pastāvīgs projektētāju un celtnieku kontakts minimizē projekta riskus un paātrina problēmsituāciju risinājumus.

Sadarbojoties ar Enfort, pasūtītājs ir tiesīgs rēķināties ar nemainīgi lielisku rezultātu jebkurā projektēšanas profesionālājā virzienā:

  • infrastruktūras objekti – tilti, jūras būves, ceļu pārvadi;
  • rūpnieciskie objekti – cehi, termināļi, noliktavas u.t.t.;
  • civilie objekti – multifunkcionāli un biroju centri, sabiedriskās ēkas, dzīvojamās mājas u.t.t.;
  • tehnoloģiskās palīgiekārtas – transportēšanas sistēmas, pacēlāji u.t.t.
Projektēšanas biroja darbs organizēts ievērojot starptautiskos kvalitātes kontroles standartus ISO.

Fotogrāfijas